Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 605-160-000

Zasady rekrutacji

  1. Zgłoszenie chęci zapisania dziecka drogą telefoniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy on-line lub osobiście
  2. Wniesienie opłaty wpisowej (opłata podlega zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania dziecka do przedszkola, z pomniejszeniem o koszt procedury rekrutacyjnej w wysokości 300 zł)
  3. Rozmowa kwalifikacyjna Dyrektora z rodzicami i z uczniem – założenie Karty Rekrutacyjnej
  4. Spotkanie z psychologiem
  5. Udział dziecka w zajęciach organizowanych przez placówkę (dzień próbny)
  6. Wniesienie opłaty czesnego
  7. Spotkanie z Wiceprezesem Towarzystwa Edukacyjnego Vizja: zakończenie procedury rekrutacji i podpisanie umowy edukacyjnej

30 kwietnia Ogłoszenie listy przyjętych uczniów

Do 30 maja możliwy nabór uzupełniający wyłącznie po zwolnieniu miejsca przez innego kandydata.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną.