Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 605-160-000

Zasady rekrutacji

  1. Chęć zapisania dziecka należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy on-line, telefonicznie lub osobiście
  2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  3. Rozmowa kwalifikacyjna Dyrektora z rodzicami i z uczniem – założenie Karty Rekrutacyjnej
  4. Wniesienie opłaty czesnego

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną.