Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 605-160-000

Teatr i muzyka odgrywają bardzo ważną rolę w programie TE Vizja. Prowadzimy koła teatralne, lekcje gry na instrumentach, spotkania z filharmonią oraz zajęcia taneczne. Cyklicznie przyjeżdża też do nas teatrzyk z przedstawieniami.

Także nasze dzieci regularnie wystawiają teatrzyki i przedstawienia, których tematyka koresponduje z tematami poruszanymi podczas zajęć.