Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 605-160-000

Zajęcia rytmiczne prowadzone są w naszym przedszkolu dwa razy w
tygodniu. Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia. Podczas tych zajęć
dzieci rozwijają pamięć muzyczną, poczucie rytmu i słuchu muzycznego,
rozbudowują zamiłowanie do muzyki oraz kształtują wrażliwość muzyczną.
Wszystko to dzieje się dzięki zabawom i ćwiczeniom uwrażliwiającym na
podstawowe elementy muzyki (tj. tempo, dynamika, wysokości dźwięków,
nastrój i budowę utworów), dzięki grze na instrumentach perkusyjnych
podczas zabaw, tańców, śpiewów, wplataniu elementów aktorstwa poprzez
przygotowywanie się dzieci do występów scenicznych wynikających z imprez
okolicznościowych.