Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 605-160-000

Ważnym oraz charakterystycznym elementem naszego programu wychowawczego jest „System 12 uniwersalnych wartości”. Przedszkole jest miejscem, w  którym nie brakuje okazji, żeby w oparciu o wydarzenia znane dieciom z własnego doświadczenia, uczyć wartości moralnych.

Wartości

Program ten realizujemy przy zachowaniu następujących założeń:

  • w  jednym okresie czasowym omawiamy i  prezentujemy dzieciom jedną z  12 uniwersalnych wartości;
  • wychowawcy i rodzice współdziałają, przekazując dziecku aktualny temat wychowawczy;
  • zapoznajemy dzieci z promowaną wartością poprzez ciekawe i aktywizujące metody takie jak: gry i zabawy, konkursy plastyczne, przedstawienia;
  • właściwe postawy i  zachowania są nagradzane.
  • w każdej klasie znajdują się materiały dydaktyczne opracowane specjalnie dla celów programu 12 wartości. Ułatwiają one prowadzenie zajęć oraz utrwalają u dzieci zdobytą już wiedzę.

Zalety programu

Program umożliwia przedszkolu i rodzicom realizację spójnej ścieżki wychowawczej, wzmacniając skuteczność działań zarówno rodziców, jak i  wychowawców. Dzięki ciekawym formom prezentacji oraz systemowi nagród, dzieci chętniej i aktywniej włączają się w proces wychowawczy. Program jest odpowiednio dopasowany do wieku dzieci w poszczególnych grupach.