Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 605-160-000

Nie sposób wyobrazić sobie dzisiaj edukacji bez wykorzystania aktywnych i nowoczesnych metod nauczania. Ułatwiają one przekazywanie wiedzy w ciekawy sposób, uczą twórczego rozwiązywania problemów, rozbudzają zainteresowania dzieci oraz umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń. Dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, jeśli są zainteresowane danym tematem i rozumieją korzyści wynikające z posiadania wiedzy. Stąd też kładziemy ogromny nacisk na to, by jak  najczęściej korzystać z metod aktywizujących.

 

 • Ćwiczenia praktyczne

  Ćwiczenia praktyczne

  Samodzielne wykonanie zadania lub rozwiązanie problemu daje możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu.

  więcej...

 • Drama

  Drama

  Metoda dramy polega na utożsamianiu się z odgrywaną postacią np. podróżnika-odkrywcy. Jest ona lubianą przez przedszkolaki metodą pracy, gdyż stanowi formę przedłużenia zabaw z rówieśnikami.

  więcej...

 • Gry dydaktyczne

  Gry dydaktyczne

  Gry dydaktyczne, łącząc w sobie elementy zabawy, nauki i zdrowego współzawodnictwa, są atrakcyjnym uzupełnieniem treści merytorycznych.

  więcej...

 • Ćwiczenia terenowe

  Ćwiczenia terenowe

  Zajęcia w terenie pomagają zrozumieć istniejące w otaczającym środowisku zależności oraz umożliwiają sprawdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu. Rozwijają one pomysłowość, inwencję twórczą i samodzielność.

  więcej...

 • Eksperymenty i doświadczenia

  Eksperymenty i doświadczenia

  Do przeprowadzenia eksperymentu wystarczą zazwyczaj bardzo proste pomoce i materiały, będące w wyposażeniu każdej kuchni. Samodzielne przeprowadzenie nawet bardzo prostego eksperymentu dostarcza przedszkolakom wielu pozytywnych doznań związanych z odkrywaniem czegoś nowego, nieznanego.

  więcej...