Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 605-160-000

 • Michał Olczak

  Michał Olczak

  stanowisko:wiceprezes Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
  nauczyciel języka angielskiego

  więcej...

 • Marta Ciemińska

  Marta Ciemińska

  Stanowisko: Dyrektor Przedszkola My First Academy. Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam studia wyższe zawodowe zakończone uzyskaniem dyplomu z tytułem licencjata w zakresie nauczania początkowego oraz uzupełniające studia magisterskie zakończone uzyskaniem tytułu magistra pedagogiki.

  więcej...

 • Agnieszka Ciepielewska

  Agnieszka Ciepielewska

  stanowisko: wychowawca przedszkolny

  więcej...

 • Justyna Dynek

  Justyna Dynek

  Stanowisko: Wychowawca przedszkolny
  Ukończyłam Studium Nauczycielskie im. T. Kościuszki w Warszawie uzyskując przygotowanie do zawodu nauczyciela przedszkola. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas odbywania praktyk nauczycielskich w czasie nauki, a od dziesięciu lat w codziennej pracy z dziećmi w wieku 3-6 lat w przedszkolu.

  więcej...

 • Tomasz Superczyński

  Tomasz Superczyński

  Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
  Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od lat prowadzę zajęcia z dziećmi jako instruktor tenisa oraz trener piłki nożnej. Dodatkowo byłem animatorem czasu wolnego na orliku.

  więcej...

 • Karolina Pietrzyk

  Karolina Pietrzyk

  Jestem absolwentką Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz, czysto fakultatywnie i z ciekawości, ukończyłam studia na kierunku Logistyka. Jako dyplomowany nauczyciel języka francuskiego od wielu już lat skupiam się na prowadzeniu zajęć z dziećmi.

  więcej...

 • Renata Struzik

  Renata Struzik

  Ukończyłam Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie na wydziale Edukacji Muzycznej oraz Podyplomowe Studium im. Carla Orffa w Warszawie, w zakresie rytmiki. Jestem nauczycielem muzyki, instruktorem rytmiki w przedszkolach oraz instruktorem dziecięcych teatrów muzycznych.

  więcej...

 • Paulina Smolińska

  Paulina Smolińska

  Stanowisko: Terapeuta integracji sensorycznej
  Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie na Wydziale Fizjoterapii - studia licencjackie oraz Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie - studia magisterskie. Poprzez naukę w powyższych Uczelniach zdobyłam kwalifikacje jako Fizjoterapeuta.

  więcej...

 • Katarzyna Wiktorowicz

  Katarzyna Wiktorowicz

  Stanowisko: pedagog, nauczyciel - reedukator
  Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji oraz Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Ukończyłam również studia magisterskie w zakresie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

  więcej...