Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 605-160-000

Świadomość ciała oraz przestrzeni własnej i cudzej jest bardzo ważna.  Uczymy, jak rozwiązywać konflikty, informować o swoich potrzebach i ewentualnych trudnościach występujących w relacjach z dziećmi i dorosłymi.

Uczymy, jak rozpoznać i nazywać własne emocje. Pokazujemy, czym jest mądra asertywność i jak istotne jest stawianie granic. Uczymy, jak wychodzić z tzw. strefy pozornego komfortu i radzić sobie ze zmianami. Razem z pedagogiem realizujemy program czytania "Bajek pomagajek"